Utgraving av kjeller

Istedenfor å lete etter større hus, kan du få en ekstra etasje uten å gå i høyden. Mange familier har de siste årene hentet fram potensialet i kjelleren som tidligere ble brukt som lagerplass. Vår referanseliste er lang og kjennetegnes av fornøyde kunder som har opplevd en prosess som har gått som avtalt. Vi har alt nødvendig spesialutstyr, godkjennelser og forsikringer for å gjennomføre jobben trygt, effektivt og ryddig.