Graving & planering

Når asfalt skal legges og hage skal anlegges må området klargjøres med riktige masser på et jevnt underlag. Vi tar hele jobben med asfaltering og beplantning også. Overskuddsmasse kjøres bort og deponeres i godkjente deponi.