Drenering og grøftegraving

Fuktige kjellere skyldes dårlig drenering rundt grunnmuren. Det er ikke bra for inneklima og gjør at verdifulle kjellerrom blir stående som oppsamlingssted for mer eller mindre unødig rot og skrot.
Får du tørr grunnmur kan du bygge om til nyttige rom eller en utleieleilighet. Vi er også spesialister innen grøftegraving til vann & avløp. Vi benytter oss av maskiner som er riktig dimensjonert og går skånsomt frem slik at hagen forøvrig ikke blir rasert.