Category: service

Utgraving av kjeller

Istedenfor å lete etter større hus, kan du få en ekstra etasje uten å gå i høyden. Mange familier har de siste årene hentet fram potensialet i kjelleren som tidligere ble brukt som lagerplass. Vår referanseliste er lang og kjennetegnes av fornøyde kunder som har opplevd en prosess som har gått som avtalt. Vi har alt nødvendig spesialutstyr, godkjennelser og forsikringer for å...
Read More

Drenering og grøftegraving

Fuktige kjellere skyldes dårlig drenering rundt grunnmuren. Det er ikke bra for inneklima og gjør at verdifulle kjellerrom blir stående som oppsamlingssted for mer eller mindre unødig rot og skrot. Får du tørr grunnmur kan du bygge om til nyttige rom eller en utleieleilighet. Vi er også spesialister innen grøftegraving til vann & avløp. Vi benytter oss av maskiner som er riktig...
Read More

Renovasjon av kloakksystem

Har du et eldre hus så er det et tidsspørsmål før det oppstår skade på kloakk- og avløpssystemet. Vi graver, forlenger, og renoverer alle typer avløpssystemer for kloakk, drens, sandfangere og avløp generelt. Vi har alle nødvendige godkjenninger og kommer til på trange steder med minst mulig rasering av eksisterende hageanlegg. Ring oss for uforbindtlig befaring og tilbud.
Read More

Graving & planering

Når asfalt skal legges og hage skal anlegges må området klargjøres med riktige masser på et jevnt underlag. Vi tar hele jobben med asfaltering og beplantning også. Overskuddsmasse kjøres bort og deponeres i godkjente deponi.
Read More